Guinness har rundet 1 år

Guinness, Fab Four’s Brewdog (Daily Rays Heart of Hope at Amirene- Amirene Zahra) er blitt 1.år.
Nyklippet og stelt trener vi til utstillinger som forhåpentligvis snart kommer i gang
Guinness is already one year old. Looking foreward to dog shows.